VINTEREN 2003

Så fik jeg en rigtig Koi dam !
Vinteren 2003. NY KOI DAM.

Det var som om frosten bare blev ved og ved den vinter, næsten hele dammen var dækket med is. Først i slutningen af marts blev det endeligt frostfrit. Efterhånden som isen smeltede, var jeg klar over at der måtte være hul i folien for vandstanden faldt med 50 cm hver dag selvom der blev efterfyldt. Noget skulle gøres her og nu. Koierne stod på kun 50 cm vand, og der var stadig nattefrost. Jeg fandt ud af en mosegris var flyttet ind i efteråret. Den havde brugt de frostfrie dage til at grave mange huller gennem folie samt fibertex, fik den fanget i en muldvarpesaks. Første stik til ny koidam var taget. Der blev støbt samt brugt betongsten, der var gravet en rande uden om den gl dam, betongsten blev sat ned i beton, alle blev sat 3 cm over jord højde, så der ikke kommer jord fra haven ned i vandet. Det tog nogle dage med et par meter om dagen, overdækning med vintermåtter var nødvendigt på grund af nattefrosten. Derefter var det jo bare at vente på det skulle blive frostfrit, der var stadig natterfrost. Ny folie og fibertex blev bestilt på nettet, samt nyt filter bestilte jeg også ind. Frosten var nu også vendt tilbage om dagen, koierne stod på meget lavt vand nu, jeg håbede de ville klare det. Endelig vejudsigten lovede varme til påsken, sol sommer var på vej, så igang med at fange fisk op 5-6 koi samt en del guldfisk samt blåfisk og en del frøer. De kom op i en balje på 800 l som var købt ind, samt mit lille kasse filter blev sat til at køre fra den gl dam, som var på  ca 5000 l vand. Næste skridt blev at fjerne sten og planter og så skulle der graves, min tanke var der skulle være 1 meter dybt på halvdelen af dammen, og på det dybeste ca 2 meter.
Jeg havde dog ikke lige tænkt over hvor meget jord der var i sådan et hul, startede med at køre jorden ud i hjørner af haven. Det blev dog hurtigt klart at det ikke gik, så der blev hurtigt bestilt en container til jorden. Efter at have gravet og gravet, og kørt trillebør ud til container, kunne jeg godt se at jeg havde brug for hjælp hvis dette projekt skulle få en ende, en af mine gode venner  kom og hjalp. Han gravede og jeg kørte trillebør, sådan gik der et par dage fra morgen til aften. Godt med kolde dåseøl, og en god frokost blev det jo også til. Tonsvis af jord blev fjernet. Til sidst blev containeren fyldt op, så det sidste jord måtte hældes op med spande.
Det dybeste vi kom ned var 180 cm for så kom grundvandet og vi opgav at grave dybere.
Efter finpudsning af jord skarpe sten mm. Var det tid til at lægger fibertex. Den gl folie blev lagt ned i det dybeste område for  at fjerne evt tryk fra sten. Den nye folie skulle nu lægges på, der var brug for mere hjælp, den var på 8x 10 m og tung. Der blev så fyldt vand på, fra 2 haveslanger der blev taget i brug, det tog hele dagen, ca 5 cm under kanten stoppe vi den dag. Der fik jeg læst måler af til 19000 l, og så kommer det dummeste glemte alt om måleren igen. Et gl husråd blev taget i brug for at gøre vandet blødt 2 poser soda blev hældt i vandet. Vandet blev helt mælkehvidt, kalken bundfældede sig, og blev fjernet med filter på 2-3 døgn. Næste dag blev folien skåret til. Der blev lagt kantsten samt plantet til.
PS. Tak til Lars for din store hjælp, vi fik dog tid til pils.


HJÆLP GRØNT VAND!!!
Filter blev nu rengjort hver dag med masser af slam. Temp var kommet op på 23-25 gr det var blevet sommer. Noget skulle gøres, vandet var mere grønt ind min græsplæne, så fat på uw lys, samt en Japan måtte mere i filter. Og langsomt klaret det op igen, filter skulle renses hele tiden, over 2 spande grønt slam bliver det til hver dag. Har nu kun et problem og det er fiskehejren, har prøvet alt, men kun et virker og det er at spænde net over, og selv her prøver den at fange gennem nettet.

Klik på bogen for at vende sider.